HilgersomDeen duurzaam is een adviesbureau opgericht door Arthur Hilgersom en Wouter Deen. Wij adviseren scholen, overheid en bedrijven op het gebied van bewustwording en verduurzaming. Het is onze overtuiging dat verduurzaming alleen in een brede, integrale samenhang effectief kan zijn.

Wij streven naar synergie tussen technische en organisatorische maatregelen en bewustwordingsmaatregelen. De houding van de gebruiker is cruciaal. Investeren we in een nieuwe huisstijl of in zonnepanelen? Draai ik de thermostaat wat hoger of doe ik een trui aan? Ook kleine stappen zijn betekenisvol want elke stap stimuleert verdere bewustwording en ambitie. Iedereen kan meelopen op het pad naar verduurzaming.

werkwijze

inspireren

HilgersomDeen ondersteunt en stimuleert duurzaamheidsambities, helpt kansen en mogelijkheden te analyseren en adviseert bij het formuleren van doelstellingen.

organiseren

Wij kunnen uw verduurzamingsdoelen vertalen naar een plan van aanpak met gedetailleerd overzicht van maatregelen en kosten, in overzichtelijke stappen en afgestemd op de specifieke omstandigheden van uw situatie.

realiseren

Wij beschikken over de expertise om de uitvoering van verduurzamings­plannen te begeleiden. Dit betreft zowel fysieke en technische maatregelen als organisatorische en educatieve maatregelen.

  • Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen:
  • technisch: gebouw, gevels, installaties, materialen & producten
  • organisatorisch: huisvesting, ruimtegebruik, goederenstromen, logistiek
  • bewustwording: voorlichting, educatie, good housekeeping, dagelijkse routines

Zonderwijs

Op Vrije School Widar in Delft is de financiering en installatie van 90 zonnepanelen gerealiseerd via een samenwerking tussen de school, een enthousiaste groep ouders en een lokale ondernemer:

1→ ouders kopen vouchers bij de winkel 2→ met deze inleg koopt de ondernemer zonnepanelen en benut fiscale aftrek 3→ school betaalt in 10 jaar de zonnepanelen af met de uitgespaarde energiekosten 4→ ouders kunnen met tegoedbonnen goederen of services kopen 5→ kinderen en ouders worden door het project milieubewuster.

projecten

onderwijs

HilgersomDeen heeft diverse verduurzamingsinitiatieven en verduurzamingsprojecten verzorgd. We hebben onder meer educatieve schoolprojecten ontwikkeld en uitgevoerd in Delft en Rotterdam.

Voor Vrije School Widar hebben wij naast educatieve projecten ook de financiering en installatie van 90 zonnepanelen geïnitieerd en gerealiseerd. In december 2013 werd de wervingsactie gestart, de panelen werden begin mei 2014 in gebruik genomen. De school wekt het grootste deel van haar benodigde elektrische energie zelf op!

Veel scholen hebben hun schoolplein al vergroend. Speelstronken, wilgenbosjes en boomhutten maken het schoolplein tot een tuin waar van alles te beleven valt. In samenwerking met Stichting Springzaad, Natuureducatiecentrum De Papaver en IVN verzorgt HilgersomDeen workshops over beheer en educatief gebruik van het groene schoolplein.

Op 20 mei 2015 organiseren wij met twee partnerbedrijven Grontmij en Eco-Schools en met de gemeente Delft een verduurzamingsworkshop voor scholen in Delft.

overheid en bedrijven

HilgersomDeen verzorgt integrale energiescans voor organisaties. Zo hebben wij in opdracht van Stichting De Witte Roos voor de gemeente Wassenaar het monumentale raadhuis De Paauw onderzocht. Dit onderzoek resulteerde in aanbevelingen voor verduurzamingsmaatregelen, niet alleen voor het gebouw zelf maar ook voor het gebruik van het gebouw.

zorg en welzijn

HilgersomDeen heeft in maart 2015 een workshop verzorgd voor medewerkers van de kinderopvangorganisatie De Lange Keizer in Delft. Aan de hand van hun ecologische voetafdruk onderzochten de deelnemers kansen voor verduurzaming in de kinderopvang. Zij ontdekten tijdens hun studiedag mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan, meer afval te scheiden en daar ook de kinderen bij te betrekken, beter gebruik te maken van gebouw en omgeving, bewuster te zijn van de seizoenen en hoe de kinderopvangorganisatie een voorbeeld kan zijn voor de ouders.

In 2014 hebben wij een gezondheidscentrum in Zoetermeer geadviseerd over verduurzamingskansen.

woningen

HilgersomDeen adviseert ook particulieren over verduurzaming van de eigen woning, zowel bestaande als nog te bouwen woningen. Door onze brede kennis van materialen, bouwmethoden en installaties kunnen we particulieren helpen in hun keuzes, passend bij hun leef- en gebruikspatronen, nu en in de toekomst.

over ons

Arthur Hilgersom en Wouter Deen zijn ervaren architecten met specifieke kennis van bouwkundige duurzaamheidsaspecten. Wij organiseren ook educatieve projecten over milieu en duurzaamheid. Wij willen een actieve en effectieve bijdrage leveren aan de versnelling en opschaling van verduurzaming.

Wouter Deen

Wouter Deen is architect en streeft naar een betrokken omgang met de leefomgeving – door aandacht voor ruimte en gebouw en door educatie. Wouter is gastdocent aan de universiteit en geeft gastlessen op basisscholen. Hij is bestuurslid bij BOinK en zet zich in voor lokale initiatieven. Verduurzaming is zijn uitgangspunt: ‘Het inspireert mij om plannen en initiatieven te helpen ontplooien’.

wouter@hdduurzaam.nl — 06 41 29 82 92

Arthur Hilgersom

Arthur Hilgersom is architect en daarnaast actief als natuurgids. Als vrijwilliger van de Delftse afdeling van het IVN, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, leidt hij nieuwe natuurgidsen op en verzorgt ondermeer workshops over duurzaamheid. Als architect en als gids betrekt hij mensen graag bij hun leefomgeving: ‘Of je in de stad woont of op het platteland, de natuur is altijd dichtbij’.

arthur@hdduurzaam.nl — 06 51 54 94 86