Stimuleren

E3-deal basisscholen Delft

opdrachtgever gemeente Delft
samenwerking SME, Grontmij, 10 Delftse basisscholen
datum 2015 - 2016

In 2015 hebben wij een informatieworkshop georganiseerd voor Delftse scholen, in samenwerking met SME en de Grontmij. Daarbij zijn verduurzamingskansen in een spelvorm gegoten. E3 verwijst naar drie hoofdthema’s: energiebewustwording, energiebesparing en duurzame energieopwekking. Met het E3-kwartet kiezen scholen voor de maatregelen die het beste bij hun situatie lijken te passen. De spelvorm maakt keuze en prioritering direct inzichtelijk.

In het verlengde van deze workshop hebben wij een E3-deal voorbereid met 10 Delftse basisscholen.
Doel van deze E3-deal is dat scholen samen met hun docenten en leerlingen zichzelf maatregelen voor verduurzaming ten doel stellen. De E3-deal die de scholen met elkaar en de gemeente aangaan activeert onderlinge aansporing - en competitie! Zo wordt de verduurzaming op scholen spelenderwijs versneld.

De E3-deal is feestelijk ondertekend door de schoolleiders en wethouder Brandigt van de gemeente Delft.

Meer projecten