Projecten

Wij werken graag aan een duurzamer wereld en het is onze overtuiging dat dit op verschillende manieren en op diverse schaalniveaus moet gebeuren. Soms kunnen we anderen ondersteunen om een stap te zetten, in andere situaties komen wij met oplossingen voor vragen van overheden en organisaties. En er zijn ook projecten die wij zelf initiëren en uitvoeren.