Realiseren

Panorama Lokaal Beverwaard

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Samenwerking Studio DAT, DAF-architecten, Krachtgroen, DeGroeneConnectie (samen: Team Beverwaarde)
Datum juli 2020

De Beverwaard staat voor grote veranderingen. De riolen moeten vernieuwd. Het klimaat verandert. De energietransitie komt er aan. De voorzieningen in de wijk zijn onvoldoende afgestemd op de demografische ontwikkelingen. Het groen, de waterhuishouding en de openbare ruimte zijn hard aan herziening toe.

Bever-waarde
Team Beverwaarde ziet de waarde van de wijk zoals die is en zoals die ooit was bedacht. Door te versterken wat al goed is en nieuwe kansen energiek te benutten, kunnen de grote veranderingen de wijk revitaliseren en met vertrouwen naar de toekomst laten kijken. Maar dat lukt alleen als bewoners een belangrijke rol spelen in de keuzes die gemaakt worden, en als zij een eerlijke kans krijgen zich te verbinden aan de uitvoering ervan. We zijn daarom in gesprek gegaan met een groot aantal wijkbewoners en professionals. Een opmaat om straks de gesprekken breder te maken en op een slimme manier uit te diepen en samen met de buurt oplossingen zoeken.

De oplossing ligt niet in één slim plan of één van bovenaf voorgekauwde visie. Onze oplossing ligt in integraal werken, waarbij meerdere problemen en oplossingen aan elkaar verbonden worden en elkaar zo versterken. Dat lukt alleen met gezamenlijk eigenaarschap en de gezamenlijke bevoegdheid om keuzes te maken. Gezamenlijk wil zeggen: een coöperatieve, gelijkwaardige basishouding van met bewoners, maar ook met de plaatselijke woningcorporaties, het waterschap, maatschappelijke organisaties, de gemeente(n), de RET, de Landschapstafel en vele anderen.

Vijf vergezichten, vijf pilots
We schetsen vijf vergezichten die elk afzonderlijk meerdere oplossingen voor meerdere problemen en zo in samenhang een antwoord geven op de vragen van Panorama Lokaal Beverwaard. Om ze te realiseren, willen we groot denken én klein beginnen. We starten daarom per direct met vijf pilots, die elk afzonderlijk op getrapte wijze de vergezichten naderbij brengen:
- Van plein naar groot
- Waardige binnenkomer
- Beverwaard buitendijks
- Het roer moet om
- Naar de Punt en verder

Beverspoor
De vijf pilots hebben allen een eigen ritme. Soms komen ze samen en beïnvloeden en versterken elkaar. Beverwaarders komen elkaar tegen bij verschillende van die pilots en weten langzamerhand óf en hoe ze op elkaar kunnen bouwen. Samen zetten ze de schouders onder en weten ze elkaar te vinden voor nieuwe initiatieven. De pilots vormen samen het beverspoor door de wijk, zodat alle Beverwaarders voelen dat er iets aan de hand is. Het beverspoor is een route, een platform, het
communicatiemiddel waaraan de verandering van de Beverwaard voelbaar is. De platte staart van de bever effent het pad voor de toekomst, de toekomst van Beverwaard.

Meer projecten