Adviseren

Woonhuis Scheveningen

Opdrachtgever particulier
Datum 2020

Het duurzaamheidsadvies betreft de energiehuishouding van een woning in Scheveningen op de bovenste verdieping van een zogenaamd ‘Haags’ portiek. De woning is gebouwd halverwege de 20-er jaren in de 20e eeuw en is dus bijna 100 jaar oud. De woning wordt uitgebreid met een dakopbouw met dakterras, woonkamer en keuken.
Doel is de woning gasloos te maken en te streven naar een energieneutrale balans door deels zelf energie op te wekken en deels door investering in deelnames in collectieve opwek elders in de stad.

We hebben een aantal doorrekeningen gemaakt:
• Transmissieverliezen van de huidige bouwkundige schil en hoe dat kan worden beïnvloed door uitvoerings- en isolatiekeuzes van zowel de nieuwe scheidingsconstructies, als opwaardering van de bestaande gevels en dakvlakken;
• Energieverbruik gekozen verwarmingsoplossingen: infrarood verwarmingsfolie en elektrische doorstroomtoestellen voor warm water;
• Opstelcapaciteit en terugverdientijden voor zonnepanelen op de eigen woning;
• Alternatieven en terugverdientijden van duurzame opwek elders.

Meer projecten