Adviseren

Raadhuis De Paauw

Opdrachtgever Werkorganisatie Duivenvoorde
Samenwerking Stichting De Witte Roos
Datum 2014 - 2015

Samen met Stichting De Witte Roos hebben we de opdracht uitgevoerd om naar aanleiding van het onderhoudsplan dat is opgesteld voor het rijksmonument Raadhuis De Paauw de mogelijkheden en kansen te bekijken voor uitvoering van verduurzamings-, onderhouds- en renovatiewerkzaamheden op een verantwoorde en duurzame wijze, waarbij de cultuurhistorische waarde van het object en haar omgeving wordt gerespecteerd.

Eerste stap in het project is het adviseren en uitvoeren van een energiescan voor het gebouw. Energiescans van gebouwen kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd. Gebruikelijk in de wereld van gebouwbeheer en facilitymanagement is dat dit wordt gedaan aan de hand van theoretische cijfers, zoals de isolatiewaarden van scheidingsconstructies en de capaciteit van installaties. Vaak resulteert dit in tabellen met abstracte cijfers en theoretische waarden, die in het dagelijks gebruik niet tot de verbeelding spreken.

Wij staan voor een meer integrale benadering: ieder gebouw – en dat geldt wellicht nog meer voor monumenten – heeft een eigen karakteristiek en vormt een ‘biotoop’ voor haar gebruikers. We pleiten er daarom voor om gebouwen als een leefomgeving te beschouwen en daarin is de invloed van de ‘bewoners’ essentieel. Uiteraard zijn harde cijfers van belang om de mogelijkheden tot verbetering te kunnen meten en begrijpen, maar daaraan gaan keuzes vooraf of het gebouw en haar gebruikers dergelijke veranderingen kan en wil accommoderen. Het gaat er dus om een balans te vinden tussen technische duurzaamheidsmaatregelen, optimale toepassing van ‘good housekeeping’ en de cultuurhistorische waarde van het monument.

Meer projecten