Realiseren

Kwartiermaken Coöperatie Deelstroom Delft

Opdrachtgever Gemeente Delft
Datum 2016

In overleg met de gemeente Delft over diverse verduurzamingsprojecten die HilgersomDeen duurzaam initieerde of verzorgde in Delft ontstond in 2016 het idee om een energiecoöperatie op te richten. Aanleiding was een rapport over de mogelijkheden om collectieve zonnepaneelinstallaties op gemeentelijk daken te realiseren met financiering of participatie door de inwoners van Delft.

De gemeente Delft heeft ons een opdracht gegeven als kwartiermakers van zo’n coöperatie.
HilgersomDeenduurzaam heeft bestaande energiecoöperaties geconsulteerd, en een klankbordgroep van Delftenaren met relevante ervaring en expertise samengesteld. Op basis van een globaal Plan van Aanpak hebben we via inspiratiebijeenkomsten en oproepen in lokale media een kernteam opgebouwd van actieve betrokken burgers. Dit is uitgemond in de oprichting van Deelstroom Delft in voorjaar 2017.

Deelstroom Delft is inmiddels een bloeiende coöperatie met inspirerende duurzaamheidsprojecten.

Meer projecten