Adviseren

Verduurzaming Het Groene Wiel Wageningen

Opdrachtgever IVN natuureducatie
Datum 2016

Het Groene Wiel is een voormalige kleuterschool in Wageningen, gebouwd in 1936 en is nu in gebruik als natuureducatiecentrum voor de gemeenten Ede en Wageningen. Verder wordt een deel van de locatie verhuurd aan Kindercentrum Schateiland ten behoeve van buitenschoolse opvang (BSO). Het natuureducatiecentrum heeft één voormalig klaslokaal in gebruik en een ruimte die in gebruik is als werkplaats; alle educatiematerialen zijn opgeslagen op de zolder, die zich over het gehele pand uitstrekt.

De vraagstelling voor Het Groene Wiel is tweeledig: enerzijds een algemene rapportage over verduurzamingskansen, en anderzijds een specifieke beschouwing over de mogelijke herindelingsplannen voor dit pand.

Voor IVN kan Het Groene Wiel uitgroeien tot het ervaringscentrum voor de IVN-diensten op het vlak van ‘Kind- en Natuur’ en educatieaanbod voor ‘NME-diensten’. De ontwikkelingen van zowel IVN als de thans gehuisveste BSO geven aanleiding om het ruimtegebruik van het pand te heroverwegen: wellicht uitbreiding voor de BSO, en gedifferentieerd ruimtegebruik voor IVN.

Meer projecten