Adviseren

Onderzoek Circulaire Bouweconomie

Opdrachtgever PlanBureau van de Leefomgeving (PBL)
Jaar 2020 (verwachte oplevering oktober 2020)

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft aan HDduurzaam gevraagd om onderzoek te doen naar de circulaire bouweconomie in Nederland. Doel van deze verkennende analyse van bouwend Nederland is om een overzicht te schetsen van kansen en belemmeringen, maar ook van ambities en verwachtingen die spelen in de bouwsector voor de ontwikkeling van een circulaire bouweconomie.

Het rijk heeft als beleidsdoel om Nederland volledig circulair te laten zijn in 2050 met een economie zonder afval, waarbij alles draait op herbruikbare grondstoffen. In 2030 moet er al 50% minder gebruik van grondstoffen zijn. Voor specifiek de bouwsector is een transitieagenda opgesteld met aandacht voor een materialenpaspoort, verdienmodellen, het meten van circulariteit in de bouw en een bewustwordingscampagne. Het rijk werkt hierbij samen met de diverse partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling en beheer van de gebouwde omgeving.

De transitie naar een circulaire bouweconomie in 2050 betekent veel voor het ontwikkelen, ontwerpen, gebruiken en hergebruiken van (woon)gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder (natuurlijke) grondstoffen, energie en het milieu daarvoor onnodig te gebruiken of aan te tasten. Deze transitie zou - naast veranderende productieprocessen in de bouw- ook kunnen leiden tot structurele wijzigingen in de ruimtelijke inrichting van stad en land zoals ander ruimtegebruik, accentverschuivingen in mobiliteit en infrastructuur of een nieuwe alternatieve inrichting van wijken en bedrijventerreinen.

De processen rondom de realisatie van een circulaire bouweconomie zijn complex en het gedrag van de belangrijkste spelers maakt veel uit voor de uitkomst van de transitie. Bij deze processen in de gebouwde omgeving zijn verschillende overheden, organisaties en marktpartijen betrokken die naar verwachting op een nieuwe manier met elkaar zullen moeten gaan (samen)werken om met innovaties en nieuwe marktmechanismes tot een circulaire bouweconomie te komen.

HilgersomDeenduurzaam zal het onderzoek uitvoeren door desktopresearch en interviews met vertegenwoordigers van verschillende partijen in de bouweconomie om een beeld te schetsen van de mechanismen, tendensen en verwachtingen die in de bouwsector leven.

Meer projecten